Posiadamy i wykonujemy usługi mkiniładowarkami Schaffer 2445 oraz Avant 525.