Cele projektu: Dyfersyfikacja działalności poprzez wprowadzenie usługi projektowania

Planowane usługi: Usługa projektowania ogrodów przydomowych, terenów przestrzeni publicznej oraz elementów małej architektury

Wartość projektu: 21 850,65zł

Wkład Funduszy Europejskich: 20 758,11zł